link đăng nhập fun88

“Dùng những nguyên tắc, chuẩn mực, đạo đức để  xây dựng và kiến thiết các giá trị cho Imexpharm thông qua việc hướng đến con người”

Giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược của HĐQT; Phụ trách giám sát việc công bố thông tin của công ty; Giám sát thực thi quản trị chiến lược Công ty theo BSC và Văn hóa doanh nghiệp; Tổng hợp báo cáo HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp, Đại hội; Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quyết định của HĐQT. Ths. Ngô Minh Tuấn được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Imexpharm từ ngày 30/03/2015. Gắn bó nhiều năm với Imexpharm ở cương vị quản lý cấp cao, có thể nói ông Tuấn là người am hiểu sâu sắc về hệ thống quản trị và kinh doanh, cũng như các mục tiêu chiến lược của Imexpharm. Với cương vị mới, ông Tuấn phụ trách mảng Quản trị chiến lược, Phát triển nguồn nhân lực và kinh doanh dòng thực phẩm chức năng.

Nhiệm vụ

  • Giữ vai trò Trưởng Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng (từ ngày 24/5/2022) và là thành viên của 2 Tiểu ban còn lại của Hội đồng Quản trị;
  • Giám sát việc thực hiện và kiểm soát các mục tiêu chiến lược của Công ty bằng công cụ BSC;
  • Giám sát việc thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển nguồn nhân lực: Văn hóa Imexpharm, môi trường làm việc, lương thưởng và phúc lợi, đào tạo phát triển nghề nghiệp;
  • Giám sát việc thực hiện và kiểm soát hiệu quả hoạt động Marketing;
  • Điều hành mảng kinh doanh Thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
  • Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quyết định của Hội đồng Quản trị.

Quá trình công tác

  • 2004 – 2014: Thư ký HĐQT, Thư ký Tổng Giám đốc
  • 2014 – 03/2015: Trưởng Ban Chiến lược và Phát triển, Trợ lý Tổng Giám đốc
  • 04/2015 đến nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Một số hình ảnh và video liên quan

dang nhap fun88 cá độ bóng đá trực tuyến fun88 fun88 app ios fun88 sportsbook fun88 live casino